Privacy verklaring

Versie 2020.01, 9 maart 2020

Uiteraard respecteren we de privacy van jou als gebruiker van deze site en dragen we er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zijn ons er van bewust dat je dit vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens we verzamelen als je de website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van markgelderblom.nl. Je dient je er wel van bewust te zijn dat markgelderblom.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het markgelderblom.nl privacy beleid te accepteren. Markgelderblom.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Persoonsgegevens
Markgelderblom.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat type, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, via je visitekaartje, in correspondentie of telefonisch. Het is hierbij niet onze intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Wanneer je van mening bent dat dit onverhoopt toch gebeurd is, neem dan contact met ons op zodat wij alle gegevens direct kunnen verwijderen.

Doelstelling
Markgelderblom.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: bijvoorbeeld voor de afhandeling van jouw betaling, het verzenden van onze nieuwsbrief, voor toekomstig telefonische en email / digitaal contact om onze diensten uit te voeren, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen bij je af te leveren, we analyseren jouw surfgedrag en gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, daarnaast verwerken we persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Jouw persoonsgegevens verwerken wij alleen als jij instemt met deze privacy verklaring, toestemming hiervoor hebt gegeven voor de verwerking ervan voor een of meer specifieke doeleinden / diensten, en/of als dit voor de verwerking en uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is waarbij jij een partij bent, en/of wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en tot slot uiteraard bij een gerechtvaardigd commercieel belang.

Derde systemen
Markgelderblom.nl werkt samen met de volgende leveranciers waardoor eventueel ook daar jouw persoonsgegevens worden opgeslagen: Teamleader, Microsoft, Apple, Google, eBoekhouden. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van markgelderblom.nl of die van een derde partij. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

Bewaartermijn
Wij hanteren de volgende bewaartermijn: tot aan het moment dat jij zelf aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd moeten worden. Markgelderblom.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op onze website worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Dit gaat met name om Google Analytics. Hoe zij met privacy omgaan, is opgenomen in hun eigen privacyverklaring.

Cookies
Markgelderblom.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Controle
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aan markgelderblom.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Markgelderblom.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van persoonsgegevens is het belangrijk om je website te voorzien van een SSL-verbinding. Daarmee worden gegevens via de contactformulieren versleuteld verstuurd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

┬ę markgelderblom.nl | 2020